Vechea universitate a Iaşului

Din Strada de Sus, actualul bulevard al Independenţei, se deschidea o stradă îngustă străjuită de şiruri de clădiri înghesuite. Era străduţa Universităţii Vechi, păstrată aidoma până prin 1960. La capătul ei se afla, în vechime, palatul hatmanului Costache Ghica înconjurat de ziduri masive. Prin anul 1795, a găzduit Curtea Domnească, apoi pe generalul Potemkin. Hatmanul…

Tg. Cucu – Elena Doamna, în Iaşul străbunilor

Aşezarea Iaşului la drumurile ce legau Orientul cu Vestul cât şi Nordul cu Sudul, dezvoltarea sa economică şi comercială au atras meseriaşi şi negustori din toate părţile Europei, veniţi să-şi practice îndeletnicirile şi să câştige o bucată de pâine. Capitala Moldovei de odinioară având un profund caracter multinaţional, de-a lungul timpului au activat la Iaşi…

Uliţa copilăriei lui Ionel Teodoreanu

Strada Zlataust, în coasta platoului ce coboară spre Bucşinescu, îngustă şi cotită, este celebră în istoria Iaşului şi are propriul roman. Este strada care a inspirat „Uliţa Copilăriei” a lui Ionel Teodoreanu, volum ce a însufleţit generaţii de elevi. Astăzi, strada nu mai aminteşte de vechiul drum ce a născut romanul celebrului scriitor. Strada poartă…